PDF Drukuj


dr Paweł Adamski

Polska Akademia Nauk w Krakowie

 

Pracuję  w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Zajmuję się ekologią populacji zwierząt w stanie zagrożenia.  Wyniki swoich badań  praktycznie wykorzystuję w ochronie motyli - od 1994 uczestniczę w programie odtwarzania ginącej populacji niepylaka apollo na terenie Pienin.
Zajmuję się także relacjami pomiędzy turystyką a ochroną przyrody, w czym pomaga mi współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Od lat staram się też popularyzować wiedzę ekologiczną – między innymi przez udział w audycjach radiowych czy przygotowywanie scenariuszy przedstawień ekologiczncych.

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone