PDF Drukuj

 

suliga1
dr Ireneusz Suliga

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

w KrakowieNazywam się Ireneusz Suliga, pracuję w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jestem nauczycielem akademickim. Prowadzę wykłady i  ćwiczenia z metod badań materiałów, inżynierii powierzchni, metaloznawstwa. Moje badania naukowe dotyczą wędrówek atomów w metalach, materiałów nadprzewodzących i nanomateriałów. Opublikowałem prawie 100 artykułów i kilka książek. Odbyłem staże naukowe na Uniwersytetach  w Marsylii i   w Tulonie, byłem tam też zatrudniany, jako wykładowca lub profesor zaproszony.


suliga2        Dzieciństwo spędziłem w miejscowości, w której przed wielu laty był wielki piec, walcownia, gwoździarnia. Ruiny tych zakładów były miejscem naszych zabaw i chyba dlatego moją pasją jest historia hutnictwa. Jestem członkiem Rady Naukowej Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa  Przemysłowego, przewodniczącym Rady Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach,  a od prawie 20 lat prowadzę pokaz starych technik wytopu ołowiu w Tokarni k. Kielc. Z historii hutnictwa mam wykład i seminarium, na których mówię o zabytkach hutnictwa, o ich pięknie i wartości nakowej, a także o tym, jak je zachować dla przyszłych pokoleń. 

 

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone