PDF Drukuj

 

wanda s

prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


          

Profesor Wanda Sułkowska od ponad trzydziestu lat jest zaangażowana w pracę naukową i dydaktyczną. Realizuje przy tym wiele zadań istotnie wykraczających poza obowiązki wynikające z zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji. Jest rzadkim przykładem wytrawnego pedagoga i oddanego sprawom młodzieży wychowawcy, potrafiącego zaszczepić w młodzieży zapał i pasję odkrywania i zdobywania wiedzy.

W początku lat 90. XX w. zainicjowała kontakty z młodzieżą ze Wschodu, angażując się we współpracę z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W latach 1994-1996 pełniła funkcję Pełnomocnika Rektora A.E. ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem w Wilnie. W kolejnych latach sprawowała opiekę nad stypendystami z Ukrainy, Litwy i Słowacji podejmującymi studia w Polsce. Następnie podjęła inicjatywę zmierzającą do budowy ścisłych kontaktów z ośrodkami akademickimi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od Litwy po Kazachstan). Wyrazem tej współpracy jest cykl międzynarodowych konferencji na temat rozwoju rynku ubezpieczeniowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, grupujących uczestników z ośmiu krajów tego regionu.

Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska jest autorem kilkunastu książek i monografii, ponad 100 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, promotorem wielu prac dyplomowych i doktorskich. 

 

 

 

Copyright 2011, Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci - wszystkie prawa zastrzeżone